Інформація про психологічну службу

01.11.2017 13:46

Науково-методична проблема, над якою працює школа:

«Шляхи підвищення навчальних досягнень учнів, формування життєво компетентної особистості на основі інноваційної діяльності педагогічного колективу»

Проблема над якою буде працювати психологічна служба школи:

«Створення психологічних умов, які сприятимуть формуванню творчого потенціалу учня»

Мета психологічної служби:

створити сприятливі психологічні умови для розвитку та саморозвитку особистості школярів та педагогів, а також сприяння організації оптимального освітнього процесу

Завдання психологічної служби:

1. Діагностика учнівського та педагогічного колективу;

2. Виявлення проблемних зон серед учасників навчального процесу та психолого-консультативна робота з ними;

3. Профілактична робота задля попередження неконструктивних конфліктів в учнівських та педагогічних колективах;

4. Здійснення заходів на зниження рівня тривожності та підвищення стресостійкості;

5. Забезпечення психологічного обстеження готовності до шкільного навчання дітей 1-го та 5-го класів;

6. Провести профорієнтаційну та профконсультаційну роботу серед випускників загальної школи І-ІІ ст.;

7. Здійснення заходів з профілактики узагальнення у формуванні цінностей здорового способу життя з метою збереження та зміцнення морольного і фізичного здоров'я учнів;

8. Психологічне забезпечення навчання і виховання дітей з особливими потребами, діагностики та відповідної корекційно-розвивальної роботи;

9. Психологічне забезпечення навчання і виховання здібних та обдарованих дітей, діагностики та відповідної розвивальної роботи.