Завдання для самостійного навчання учнів під час карантину в 5-9 класах

13.02.2018 13:01

5 клас

Українська мова

Опрацювати параграф 9, виконати вправу76,77(усно), 78-80(письмово).

Українська література

Прочитати текстдрами-казки О.Олеся "Микита Кожум'яка".

Підготуватись до читання в особах.

Зарубіжна література

Прочитати твір Е. Портер "Поліанна".

Математика

Повторити означення § 4 п.25-29.

Виконати завдання №4 «Перевір себе» в тестовій формі с.236.

Опрацювати с.237-238.

Історія

Прочитати матеріал параграфу 15. Дати усні відповіді після даного параграфу.

Скласти розгорнутий план відповіді(за вибором – усний або письмовий).

Підготувати учні повідомлення по темі.

Інформатика

Створити алгоритм для виконавця у словесній формі.

Основи здоров’я

Відпрацювання навичок упевненої поведінки: моделювання ситуацій звернення до батьків, інших дорослих.

Англійська мова

 1. Прочитати текст В 2 с 153, виконати тест.
 2. Вставити в речення was\were

1.            I ___________ hot at the beach yesterday.

2.            He ___________ very unhappy with his new car.

3.            We ___________ tired last night.

4.            You ___________ late for work.

5.            She ___________ a good student.

6.            They ___________ absent from class.

7.            It ___________ warm yesterday.

8.            I ___________ really hungry at lunchtime.

9.            John and his brother ___________ sick for a week

10.          We ___________ happy to go to his party.

3. скласти речення В4 с 155.

Природознавство

Прочитати §36

Прислів’я  про воду.

6 клас

Українська мова

Повторити правила з теми "Прикметник як частина мови".

Зробити морфологічний розбір 4-х прикметників (на свій вибір).

Українська література

Дочитати повість В. Нестайка "Тореадори з Васюківки".

Зарубіжна література

Прочитати текст повісті В. Короленка "Сліпий музикант".

Математика

 Повторити означення § 4 п.29-36.

Виконати завдання №5 «Перевір себе» в тестовій формі с.284.

Історія

Прочитати матеріал § 42. Опрацювати історичні джерела вміщені у §42, дати відповіді на питання до даних історичних джерел.

Виконати завдання в контурних картах с.10.

Скласти усну розповідь на тему «Подорож вулицями Ольвії» (використати інтернет джерела).

Основи здоров’я

Опрацювати §19 Спілкування і здоров’я.

Англійська мова

 1. Повторити слова з теми «Покупки».
 2. Виконати в 7а с 122.
 3. Прочитати текст з перекладом В 1 с 123. 

Географія

Прочитати §40

Повторити  § 32-29

Біологія

Повторити  § 28-37

7 клас

Українська мова

Опрацювати таблицю "Прислівник як частина мови"(зошит).

Виконати вправу № 333, 329(ІІІ).

Українська література

Вивчити напам'ять один з віршів В. Симоненка (на вибір у підручнику).

Зарубіжна література

Підготуватись до контрольної роботи (Для цього повторити розділ "Дружба і кохання").

Алгебра

Повторити формули § 2 п.18.

Виконати завдання №5 «Перевір себе» в тестовій формі с. 126.

Геометрія

Повторити означення, теореми § 2 п.7-12.

Виконати завдання №2 «Перевір себе» в тестовій формі.

Опрацювати с.100.

Історія України

Прочитати матеріал § 15. Скласти в зошитах опорні конспекти з даної теми.

Виконати словникову роботу та хронологічну роботу.

Дати усні відповіді на запитання після §15.

Всесвітня історія

Прочитати матеріал §15. Придумати нові назви пунктам даного § та записати в зошит.

Знайти інформацію (інтернет джерела, енциклопедії) про Фому Аквінського.

Інформатика

Опрацювати §4.3. Виконати завдання 1 с.108.

Фізика

Повторити визначення та формули. Опрацювати §27, 28.

Виконати вправи №119, 120, 121, 136, 137.

Англійська мова

 1. Прочитати з перекладом  В 2 с 112 та виконати тест В 3 с 113.
 2. Опрацювати нові слова на сторінці 113. 

Георгафія

Повторити §32-38 (ПнюАмерика, Антарктида)

Біологія

Повторити  § 35-41

8 клас

Українська мова

Вивчити правила параграфу 32.

Виконати вправу №353, 355, 365.

Українська література

Дочитати повість М Коцюбинського "Дорогою ціною".

Зарубіжна література

Дочитати текст трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта".

 Алгебра

Повторити означення, властивості § 2 п.15-17.

Виконати завдання №4 «Перевір себе» в тестовій формі с.138.

Опрацювати с.139.

Геометрія

Повторити означення, теореми § 3 п.15-16.

Виконати завдання №564, 571, 575, 578.

Історія України

Скласти(письмово) історичний портретодного з гетьманів  України періоду «Руїни».

Опрацювати матеріал §23, 24.

Всесвітня історія

Прочитати матеріал §17,18. Дати письмові відповіді на питання 2 після §17 та на питання 1,3 після §18.

Інформатика

Опрацювати §25,26. Виконати завдання 1 с.179.

Фізика

Повторити вивчені визначення та формули. Виконати вправу №154, 156, 178, 179.

Основи здоров’я

Підготувати повідомлення на тему: «ВІЛ/СНІД: проблеми людини і проблеми людства».

Англійська мова

 1. Повторити слова з теми «Шкільна бібліотека».
 2. Опрацювати нові слова с 138 – 139.
 3. Прочитати текст В 1 с 142, виконати тестове завдання.

Біологія

Прочитати  § 32,33

Вивчити будову нервової системи.

Географія

Повторити § 41-47

9 клас

Українська мова

Повторити параграф 27.

Виконати вправу №335, 337(усно), 336, 339(письмово).

Українська література

Опрацювати підручник (с.176-179), зробити аналіз поеми "Кавказ" за планом(с.179).

Зарубіжна література

Прочитати повість М. Гоголя "Шинель".

Алгебра

Повторити вивчений матеріал § 14, 15.

Опрацювати с.208-209. Виконати завдання в один клік. Тренуємося 2(2,3), 3, 4.

Геометрія

Повторити теореми, алгоритми розв’язування задач, § 11, 12 ,13.

Опрацювати § 14. Виконати завдання №3 с.131.

Історія України

Виконати практичне завдання, вміщені на с.184-189 – письмово!

Підготуватися до тематичного узагальнення, повторити §§20-26.

Всесвітня історія

Опрацювати матеріал §17. Дати письмові відповіді на питання, розміщені на с.171 підручника.

Скласти опорну картку схему (на окремих листах) за матеріалом §17.

Правознавство

Повторити визначення. Розв’язати практичні завдання на с.135 – 137(усно або письмово на вибір).

Прочитати матеріал §18.

Інформатика

Опрацювати §8.3. Виконати завдання на с.231.

Фізика

Опрацювати §26,27. Виконати вправу №25.3, 25.2, 27.2, 27.3.

Виконати тестові завдання на с.180.

Основи здоров’я

Виконати проект «Самовиховання».

Англійська мова

 1. Повторити слова з теми «Природа і погода».
 2. Прочитати текст з перекладом В 3б с 161.

 

Географія

Опрацювати § 29

Повторити § 20-28

Біологія

Повторити  § 29-37